A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
Har du svårt att förstå vad alliansfolket säger? Här har vi samlat deras vanligaste uttryck och översatt dem till begripliska. De finns också förslag på fraser och exempel på sammanhang där uttrycken kan användas.

Hoppas det ökar din förståelse för alliansen.

A

Alla: s, 1 snarare regel än undantag (ex), 2 nästan alla; ~ har fått sänkt fastighetsskatt (ex), 3 mindre än en tredjedel; ~ topptjänster inom staten tillsätts genom öppen process (ex), 4 förespråkare av FRA-lagen; ~ tjänar på att debatten lägger sig (ex)
Allians: s, bräckligt utav nöden framtvingat samarbete
Alliansfri: adj, stat som försvarar andra stater från militära angrepp (ex)
A-non-facking-generation: s, a-non-anställningstrygghet-and-minimilön-generation (ex)
Ansvar: s, handlingsförlamning (ex)
Arbetslinje: s, (1) förvärrad situation för arbetslösa; ~ skapar nya jobb (2) linje som ger en arbetslöshet på 9,8%
Avknoppning: s, privatisering, skänka bort (ex)
Avtal: s, muntligt avtal; när vi säljer fastigheter för flera miljarder har vi ~ (ex)

B

Behovspröva: v, inkomstpröva (ex)
Belasta: v, rådfråga; vi vill inte ~ medborgarna med en folkomröstning om grundlagen (ex)
Bibliotek: s, plats för bokuthyrning (ex)
Bistånd: s, 1 inget bistånd (ex) 2 levebröd för diktatorer (ex)
Bred arbetslöshet: s, ålderdomligt samlingsnamn för arbetslösa, studerande, sjukskrivna, föräldralediga, förtidspensionerade och medborgare bosatta utomlands (ex)

C

Civilkurage: s, angiveri (ex)

D

Demokrati: s, styrelsekick där västvärlden dikterar villkoren (ex)

E

Effektivisera: v, banta, skära ner
Efterfrågad kompetens: s, korruption (ex)
Egenfinansierad: adj, överfinansierad; a-kassan ska i framtiden bli mer ~ (ex)
Egenföretagare: s, person utan anställningstrygghet eller socialförsäkring, statare (ex)
Egotrippad gaphals: s, motståndare till FRA-lagen (ex)
Enskild: s, miljonär (ex)

F

Fler: a, färre; den här budgeten sätter ~i arbete (ex)
Flum: s, läran om hur unga tjejer försvarar sig mot våldtäkter och övergrepp (ex)
Forskningssatsning: s, miskade anslag till forskning (ex)
Frihet: s, 1 rätten att arbeta för 27 kronor i timmen om man så önskar (ex), 2 fri marknad
Frivilligorganisation: s, fullgott substitut för gemensam välfärd (ex)
Full sysselsättning: s, sysselsättningsnivå som inte trissar upp inflationen (ex)

G

Garantibevis: s, ett löfte som definieras som att vara allt utom sig självt (ex)
Gräsrotsrörelse: s, femmannaorganisation ägd av PR-byråer och finansierad av moderata kommunpolitiker (ex)

H

Historierevisionist[er]: s, förespråkare av reglering av bostadsmarknaden; hyresgästföreningen är ~ (ex)
Humanism: s, övergripande ideologi i det forna Sovjet (ex)
Hushållsnära tjänst: s, sådant du gott kan göra själv (ex)

I

Inflytande: s, möjlighet att påverka andra beslut än principiellt viktiga sådana; jag skulle kunna stoppa hot mot demokratin, men frågan är vilket ~ jag har sedan (ex)
Ingen: s, samlingsnamn för arbetslösa, ungdomar, kvinnor, pensionärer, boende i allmännyttan, boende på landsbygden, människor utan gymnasiekompetens, sjuka, missbrukare och fattiga; ~ förlorar på alliansens budget (ex)
Initiativ: s, invasion (ex)
Instegsjobb: s, blatterea (ex)
Integration: s, moskéförbud (ex)
Integrationspolitik: s, Slopad LAS, privatiserad arbetsförmedling och låg skatt (ex)
Integrerat bistånd: s, krig (ex)
Integritetsskydd: s, massavlyssning
Internrekrytering: s, utnämning till toppjobb efter partibok (ex)

J

Jobbgaranti: s, 1 garanti för plan för väg tillbaka till arbete (ex), 2 minskade möjligheter att behålla jobbet (ex)

K

Kollo: s, shoppingrunda (ex)
Kommunal avgift: s, skatt (ex)
Kommunist: s, samlingsnamn för alla riksdagspartier utom moderaterna; bara ~erna vill höja studiemedlet (ex)
Kommunistdiktator: s, Olof Palme (ex)
Kulturell profilering: s, segregation; ~ är fint, då kan muslimerna ha särskilda vårdcentraler, skolor och bostadsområden (ex)
Kurage: s, tvång (ex)

L

Landstingsråd: s, titel som används av personer som inte är landstingsråd (ex)
Livspussel: s, skattesubvention för poolskötare på spanska solkusten (ex)
Lyssna: v, sparka i pungen; moderaterna ~r på löntagare (ex)
Lägre [trösklar på arbetsmarknaden]: adj, lättare; det är ~ att få sparken; skatten har blivit ~ för småföretagare

M

Magisterexamen: s, gymnasiebetyg; Sven-Otto har nu fått ut ~ (ex)
Majoritetsstyre: s, styrelseform vilken bör underordnas den fria marknaden (ex)
Maud Olofsson: s, Lisa Wärn; hej, mitt namn är ~ (ex)
Mentalt handikapp: s, vänstersympati (ex)
Miljöförbättrande [åtgärd]: s, fortlevnad för flygplats (ex)
Morot: s, piska (ex)
Mur: s, 1 staket (ex), världens mest liberala och öppna gräns; muren i Israel är ~ (ex), 2 Reglerad marknad (ex)

N

Nationell säkerhet: s, motivering till att hålla bevis hemliga för den åtalade (ex)
Naturlig: adj, 1 NATO-medlemskap (ex), 2 kvinna som runkar av häst (ex)
Ny: adj, inte; moderaterna är ~ arbetarpartiet (ex), moderata samlingspartiet är ~ miljöpartiet (ex)

O

Omfattande [fusk]: s, marginellt [fusk] (ex)
Orimlig: adj, rimligt (ex)
Oskyldig: adj, person som möjligen kan vara skyldig; marrockaner är ~a till det spekulerats i motsatsen (ex)

P

Personlig integritet: Förmögenheten hålls hemlig (ex)
Plan-B-beteende: s, fusk; 95% av Sveriges befolkning ägnar sig åt ~ (ex)

R

Rehabiliteringskedja: s, sparken på grund av sjukdom (ex)
Resursjobb: s, plusjobb (ex)
Riksdag: s, formalitet (ex)
Riktig solidaritet: s, klara dig själv (ex)
Rörig: adj, inte väpnad konflikt; det är lite ~ i Bagdad (ex)

S

Sekt: s, Naturvårdsföreningen (ex)
Signalspaning: s, slopad brevhemlighet (ex)
Skattesänkning: s, universallösning (ex)
Skattetryck: s, skatt; med högt ~ kan vi finansiera välfärd (ex)
Smiley: s, alternativ metod för främjande av bättre arbetsmiljö; Sven-Otto ersatte sitt arbetsmiljöverk med en ~ (ex)
Spektakel: s, riksdagens konstitutionsutskott (ex)
Stoppa:
v, stoppa inte; Regeringen ~ de orimliga bonusarna (ex)
Startlag: s, privatisering av akutsjukhus (ex)
Storsatsning: s, sparkrav, nedskärning (ex)
Stärka: adj, 1 om sociala skyddsnät: försvagade, 2 om personlig integritet: statlig kontroll av all elektronisk korrespondans mellan icke brottsmisstänkta medborgare (ex)
Stötta: v, själpa (ex)
Sänkt arbetsgivaravgift: s, höjd arbetsgivaravgift

T

Tak-över-huvudet-garanti: s, bo på gatan (ex)
Teknikalitet: s, annat jämställdhetsproblem än hedersvåld (ex)
Terrorhot: s, inget terrorhot (ex)
Terrorist: s, (1) palestinier (2) person boende på Gaza-remsan (ex)
Terroristbekämpning: s, båtflyktingbekämpning; svenska fartyg ska användas till ~ (ex)
Tidsbegränsad anställning: s, obefintliga rättigheter på jobbet (ex)
Tillfriskna: v, få sänkt sjukersättning (ex)
Tjänstemannaskrivelse: s, proposition en regering efter hård kritik inte vill kännas vid (ex)
Tokfeminist: s, feminist (ex)
Tusenlapp: s, 500-lapp; fiskalen fick en ~ i skattesäkning (ex)

U

Upphandling [av drift]: s, privatisering (ex)
Uppkäftiga nätproffs: s, piratpartister (ex)
Upplysning [om kommunismen]: s, smutskastning [av vänsterpartiet] (ex)
Utanförskap: s, sammanladga antalet dagar under ett år då landets invånare uppburit finansiellt stöd i form av a-kassa, sjukpenning, förtidspension, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, socialbidrag och värnpliktsersättning- delat på 220.
Utbränd: adj, trött, lat; Socialförsäkringsministern var ~ i dagarna tre (ex)

V

Valfrihet: s, inga kommunala alternativ (ex)
Vallöfte: s, brainstorming (ex)
Valrörelse: s, tidsperiod då det är tillåtet att ljuga hejvilt (ex)
Varaktig samhällsnyttig sysselsättning: s, slaveri (ex)
Verklighetens folk: s, De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest; och som får höra av krönikörerna och teaterregissörerna att de ska skämmas att de är inskränkta och att deras tillvaro är falsk och förljugen (ex)
Viltvård: s, vargutrotning (ex)
Våltäktsman: s, piratpartist (ex)
Vårdpeng: s, standardiserad pengasumma oberoende av vårdbehov (ex)
Vårdval Stockholm: s, färre vårdinrättningar i förorter (ex)
Välfärdens kärna: s, WTF?
Välkommen till verkligheten: s, moderat fortbildningskurs (ex)

Värdegrund: s, misstänkliggörande av svartskallar (ex)
Värderingsskifte: s, politiska handling som är rakt motsatt vad som tidigare utlovats (ex)

Ä

Äktenskap: s, samlevnadsform kopplad till fortplantning (ex)
Älska[r]: v, ogilla[r]; Muf ~Sverige (ex); (SD) ~ (S) (ex)

Ö

Öppenhet: s, sekretess (ex)